Орнықты даму

КПО еңбек ресурстары

Компанияның бизнес міндеттері оның қызметкерлерінің жан-тәнімен беріліп жұмыс істеуі, зор еңбектері мен кәсіби шеберліктерінің арқасында ғана жүзеге асуы мүмкін. Біздің қызметкерлер Қарашығанақ кен орнын игеру мен пайдалануда маңызды рөл атқарады.

Құрушы компаниялардың тәжірибесін беру, қажетті оқытуды ұсыну және білім беру мекемелерін тарту арқылы біз қызметкерлерімізді дамытуды жалғастырамыз.

КПО қызметкерлері, 2015-2017 жж.

  • Жергілікті қызметкерлер
  • Шетелдік қызметкерлер

Қазақстанның әртүрлі аймақтарындағы КПО қызметкерлері санының проценттік арақатынасы, 2017 жыл