ҚазРусEng

Тұрақты даму

Қызметкерлер және кәсіби дайындық

Компанияның бизнес мақсаттарын табысты жүзеге асыру көбінесе сол компания қызметкерлерінің біліктілігі мен еңбек сапасына байланысты. Қызметкерлеріміз Қарашығанақ кен орнын игеру мен пайдалануда шешуші рөл атқарады.

ӨБТК талаптарына сәйкес, КПО жергілікті қызметкерлердің кәсіби дамуы мен оқудан өтуін қамтамасыз етуге міндетті. Компания қызметкерлерді дамытуда құрушы компаниялардың тәжірибесі мен білімін бөлісу, жергілікті және халықаралық оқу орындарын жұмылдыру арқылы қажетті кәсіптік оқытуды ұйымдастыру сияқты әдістерді қолданады.

2021 жылдың соңында Компаниядағы КПО қызметкерлерінің жалпы есептік саны, уақытша жобаларда жұмыс істейтіндерді қоса алғанда, 4 076 адамды құрады, оның 3 878 — қазақстандық және 198 — шетелдік қызметкерлер.

КПО қызметкерлер саны, 2019-2021 жж.

Аймақтар бойынша бөлінген КПО қызметкерлері, %