ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫМЫЗҒА САЙ БОЛУ
Ынталы әрі білікті адамдар – компания тірегі
Адамдар мен қоршаған ортаға зиян келтірмеу
 • Ұлттандыру
 • Даму және өнімділік
 • Талқыға тарту
 • Әралуандық және инклюзия
 • Құқықтық және этикалық сәйкестік
 • Қауіпсіздік мәдениеті
 • Бизнес серіктестер
 • Активтерді қорғау
 • Экологиялық озаттық
 • Еңбекті қорғау
ТҰРАҚТЫЛЫҚТЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ
Әлеуметтік жауапкершілік және белсенді мүдделі тараптар
Қаражатты байыппен жұмсап, жергілікті мүмкіндіктерді арттыруға көмектесу
 • ҚР
 • PSA
 • Акционерлер
 • БҚО, қауымдастық
 • Ішкі байланыс
 • Келісімшарттар
 • Цифрландыру, жеңілдету
 • Шығындарды оңтайландыру
 • Жергілікті қамту
 • Қорлар
БОЛАШАҚТЫ
ҚҰРУ
Өндірісті арттырып, кеңею жобаларын іске асыру
Көміртек ізін азайту
 • Өнідірістік тиімділік
 • Нысандарды оңтайландыру
 • Жобаларды іске асыру
 • Газ жобасы
 • Экспорт бағдарлары
 • Net Zero мақсаты
 • Қуат стратегиясы
 • Офсет стратегиясы
 • Су стратегиясы
 • Қалдық стратегиясы