КПО-ның ТҰРАҚТЫ
ДАМУ ТУРАЛЫ ЕСЕБІ 2022
Iскерлік қағида:
ҚАРЫМ ҚАТЫНАС ОРНАТУ ЖӘНЕ ӨЗАРА ӘРЕКЕТТЕСУ

Біз барлық мүдделі тараптармен тұрақты диалог пен өзара іс-қимылды қолдаудың аса маңыздылығын түсінеміз.

Біз жұмысымыз туралы хабардар болуға және тиісті ақпарат алуға толық құқылы мүдделі тараптарға сол ақпаратты ұсынуды міндетіміз деп санаймыз, алайда бұл ретте заңды басым құқыққа ие іскерлік құпиялық ережелерін ескереміз.

Қызметкерлерімізбен, серіктестерімізбен және жергілікті қоғамдастықтармен қарым-қатынасымызда көтерілетін мәселелерге көңіл бөлуге және оларға дұрыс және бар жауапкершілікпен ден қоюға тырысамыз.

2022 г.