КПО-ның ТҰРАҚТЫ
ДАМУ ТУРАЛЫ ЕСЕБІ 2022

Кері байланыс

Оқырмандардың пікірлері есептеріміздің сапасын жақсартуға үлес қоса алатынына сенеміз.

2. Қай мүдделі тарап өкілісіз?
3. Тұрақты даму есебінде ашылған елеулі тақырыптардың ішіндегі қайсылары КПО-ға қатысты мүдделі тұлға ретінде Сіз үшін маңызға ие? Сіз қызығушылық танытатын бес тақырыпты таңдап көрсетуіңізді сұраймыз.
Әлеуметтік қатынастарға қатысты тақырыптар:
Әлеуметтік және экономикалық тақырыптар:
Экономикаға қатысты тақырыптар:
Экологиялық және экономикалық тақырыптар:
Қоршаған ортаны қорғауға қатысты тақырыптар:
Әлеуметтік және экологиялық тақырыптар: