ҚазРусEng

Тұрақты даму

Атмосфераға тасталатын шығарындылар

КПО сияқты өнеркәсіптік мекемелердің қызметі зиянды заттардың атмосфераға тасталуымен әрдайым байланысты болады. Уытты заттардың қоршаған ортада үлкен көлемде шоғырлануы экологиялық тепе-теңдіктің нашарлауына әкеледі. Компанияның бұл тұстағы мақсаты — өзінің қызметінен туындаған теріс әсерді барынша азайту.

КПО атмосфераға тасталатын шығарындыларын қоршаған ортаға ластаушы заттар эмиссиясы рұқсатында белгіленген шектеулер негізінде басқарады. Шығарындылардың негізгі көлемі газды алауларда (37%), инсинераторларда (21%), газ турбиналық қондырғыларда (20%), қазандықтарда, технологиялық пештерде және компрессорларда (12%), сондай-ақ ұйымдастырылмаған көздерден (10%) жағу нәтижесінде пайда болады.

2021 жылы атмосфераға шығарындылардың жалпы көлемі 2020 жылмен салыстырғанда 37% — ға азайып, 4 798 тоннаны құрады. Шығарындылардың азаюы, негізінен, 2021 жылы ұңғымалардың алауларында көмірсутектердің жануымен жүретін ұңғымаларды пайдаланудың болмауына байланысты ұңғымалық операциялардың болмауына байланысты болды. Төмендегі кестеде 2019-2021 жылдардағы КПО-ға рұқсат етілген және нақты шығарындылары туралы ақпарат берілген.

Ластағыш заттар шығарындыларының рұқсат етілген және нақты көлемі, 2019-2021 жж.

Ластағыш заттар шығарындыларының жылдық көлемі, тоннамен:

2021

2020

2019

ЛЗ эмиссияларына рұқсат бойынша

13 219

17 527

18 544

Нақты, оның ішінде:

4 798

7 591

7 597

Азот оксиді

1 197

1 637

1 636

Күкірт диоксиді

1 989

3 315

3 281

Көмірқышқыл оксиді

1 039

1 145

1 205

Ұшпа органикалық қоспалар

452

1 352

1 329

Күкіртсутегі

3

3

3

Қатты бөлшектер

71

74

80

Басқалары

47

65

63

Ескерту: Шығарындылар көлемі туралы деректер «2-ТП Ауа» статистикалық есептерінің деректеріне сәйкес берілген.

2021 жылы өндіру бірлігіне шаққандағы үлестік шығарындылар өндірілген көмірсутек шикізатының бір мың тоннасына 0,18 тоннаны құрады. 2020 жылмен салыстырғанда 2021 жылы меншікті шығарындылардың төмендеуі жалпы шығарындылардың азаюына, көмірсутек шикізатын жағуды талап ететін ұңғымаларда жұмыстардың болмауына, сондай-ақ жалпы шығарындыларға негізгі үлес қосатын жабдықтың жұмыс уақытының қысқаруына байланысты болды.

2019-2021 жж. көмірсутек шикізатын өндіру және ластауыш заттар шығарындыларының көлемі