ҚазРусEng

Тұрақты даму

Тазартылған сарқынды суларды қайта пайдалану

Бұрғылау, бұрғылау ерітіндісін дайындау, екпе ағаштарын суару, құрылыс алаңдарындағы және жолдардың шаңын басу сияқты жұмыстарға және әрекеттерге арналған табиғи су алуды азайту мақсатында КПО тазартылған тұрмыстық, өндірістік-жаңбырлық және нөсерлік сарқынды суларды пайдаланады. Cарқынды суларды Компания нысандарында қайта пайдалану 2018-2022 жылдарға белгіленген технологиялық регламентке сәйкес жүзеге асырылады.

2021 жылы ұңғымалардан алынған тазартылған сарқынды сулар, жаңбырдың суы және еріген сулар, сондай-ақ жерасты сулары өндірістік нысандардың техникалық қажеттіліктеріне де пайдаланылды.

2021 жылы КПО техникалық қажеттіліктеріне екінші рет пайдаланылған сарқынды сулардың көлемі Қоншыбай жырасынан тұтынылған техникалық су көлемінің 11,3%-ін құрады. 2021 жылы Компания 35 061 м3 тазартылған сарқынды суды техникалық қажеттіліктерге қайта пайдаланды, олардың негізгі көлемі шаңды басуға пайдаланылды. Төмендегі кестеде тазартылған сарқындарды пайдаланумен жұмыс түрлері келтірілген.

2019-2021 жж. тазартылған сарқынды сулар мен жер асты суларын екінші рет пайдалану, м3

 

2021

2020

2019

Жалпыекіншіретпайдалану, оныңішінде:

35 061

18 313

38 545

Бұрғылау ерітінділерін дайындау және бұрғылау қажеттілігіне

5 317

3 482

30 117

Суландыру мақсаттары, гидросынаулар және өрт резервуарларын толтыру

8 465

335

1 088

Шаңды басу

17 917

14 496

7 340

ҚМГКК өндірістік нысандарының техникалық қажеттіліктері

3 362

 

 

Ескертпе:  қайта пайдаланылған су көлемін есепке алу бақылау талонын толтыра отырып, м3 (мотосағаттар, автоцистерна көлемі, рейстер саны, сорғылардың өнімділігі және т.б.) жанама әдіспен айқындалады және деректер есепке алу журналына енгізіледі.